Tag Archives: bostonka u niemowlaka

Bostonka u niemowlaka

Rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży, analogicznie jak zdrowie ludzi w ogóle, warunkowane jest przez kilka podstawowych czynników. Są nimi osobnicze uwarunkowania genetyczne, środowisko (fizyczne i społeczne), w którym człowiek żyje, pracuje, uczy się, poziom