Tag Archives: folwark zwierzecy streszczenie

Folwark zwierzecy streszczenie

Opiera się głównie na zapewnieniu ogółowi dzieci szkolnych podstawowych świadczeń profilaktycznych. Składają się na nie badania przesiewowe (skriningowe) oraz bilanse zdrowia, systematyczna kontrola rozwoju, szczepienia ochronne. Poza tego typu oddziaływaniem o charakterze powszechnym, w ochronie