Tag Archives: izabella łukomska pyżalska biografia

Izabella łukomska pyżalska biografia

Przybrało ono formę organizacyjną szkolnego systemu dyspanseryjnego, opartego na tworzeniu wielu grup dyspanseryjnych, odpowiadających najczęściej spotykanym rodzajom patologii w wieku szkolnym. System ten zakłada, że należy objąć specjalną opieką dzieci zakwalifikowane do tych grup, zapewnić