Tag Archives: katarzyna rosicka jaczyńska wikipedia

Katarzyna rosicka jaczyńska wikipedia

Poważnym zadaniem są także: kontrola medyczna wychowania fizycznego i sportu szkolnego, kwalifikowanie zdrowotne młodzieży szkolnej zdającej do szkół wyższych oraz dzieci i młodzieży wyjeżdżających na kolonie letnie i obozy. Specjalnym zagadnieniem jest współdziałanie z personelem