Tag Archives: małgorzata terlikowska wikipedia

Małgorzata terlikowska wikipedia

Niezależnie Od wariantu każdy model organizacyjny przewiduje zatrudnienie w szkole czy w placówce oświatowo-wychowawczej higienistki szkolnej, wchodzącej w skład zespołu pracowników poradni dla dzieci. Poradnia dla dzieci może się znajdować w budynku przychodni rejonowej lub