Tag Archives: mit o królu edypie

Mit o królu edypie

Współudział z lekarzem w sprawowaniu opieki nad zdrowiem i rozwojem uczniów, zapobieganie szerzeniu się wśród dzieci chorób zakaźnych i społecznych, czuwanie nad higieną osobistą, higieną nauczania i higieną dożywiania szkolnego, a także bieżący nadzór sanitarny