Tag Archives: nowe sio instrukcja merytoryczna

Nowe sio instrukcja merytoryczna

Są to szczepienia ochronne, badania serologiczne, likwidacja ognisk zakażenia, przeprowadzanie dezynsekcji i dezynfekcji, przeglądy higieny osobistej uczniów, a także akcje zapobiegające Wypadkom, narkomanii czy alkoholizmowi. Obowiązkiem higienistki jest także udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach