Tag Archives: próba trommera reakcja

Próba trommera reakcja

Tak, jak w kontroli medycznej wychowania-fizycznego w szkole higienistka uczestniczy również w orzecznictwie zdrowotnym na rzecz ucznia i szkoły oraz w innych problemach, takich jak poradnictwo zawodowe, trudności wychowawcze, niepowodzenia szkolne czy też kwalifikacja uczniów