ANALIZA WPŁYWU ŚRODOWISKA

Zwierzę trenowa­ne od najwcześniejszych chwil po urodzeniu, podda­wane różnym obciążeniom (ograniczenie pożywienia, ekspozycja na zimno lub unieruchomienie), przenoszo­ne w niezwykłe dla niego warunki zachowuje się aktywnie i wykazuje niewielkie pobudzenie emocjonalne.Analiza wpływu środowiska na rozwój procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i percep- cyjno-motorycznych u zwierząt i ludzi została przed­stawiona w wyborze artykułów zebranych w książce pt. „Środowisko a życie psychiczne” (1969). Liczne eksperymenty udowodniły, że zwierzęta nie poddawa­ne wczesnemu oddziaływaniu czynników stressowych w porównaniu ze zwierzętami, wobec których stoso­wano różne manipulacje (dotykanie, głaskanie, podno­szenie, przenoszenie), rozwijały się wolniej, były bo- jaźliwe, wykazywały wzmożoną reaktywność na bodź­ce stressowe, a w przypadku postawienia ich w sytu­acji zagrożenia były złe i podniecone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *