CUKRZYCA

Etiologię cukrzycy, objawy kliniczne związane z wystąpieniem stanów hipoglikemicznych i hiperglikemicznych oraz postępowanie w tych stanach podano w rozdziale doraźnego postępowania w stanach nagłych. W tym miejscu należy jedynie dodać, że obowiązkiem pielęgniarki, czy higienistki szkolnej, jest dopilnowanie aby  dziecko chore na cukrzycę otrzymało o odpowiedniej porze insulinę według prowadzonego zeszytu samokontroli. Trzeba też zwrócić uwagę na podanie posiłku po wstrzyknięciu insuliny (osłodzona dobrze herbata, chleb, bułka itp.). Należy pamiętać, że dzięki odpowiedniemu postępowaniu można uzyskać prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Dzieci chore na cukrzycę wymagają szczególnie troskliwej opieki i wyrozumiałości w związku z możliwością występowania okresów złego samopoczucia, wynikających ze stanu niedocukrzenia krwi. Niezbędna jest również u nich stała czynna opieka lekarska w poradni cukrzycowej, w której dziecko i jego rodzice pouczani są o zasadach leczenia insuliną metodą samokontroli. Obok tego zadaniem poradni jest okresowa kontrola badań laboratoryjnych w celu ustalenia takiego leczenia, by nie dopuścić do stanu cukrzycy niewyrównanej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *