Dodatni wynik testu przesiewowego wskazuje na konieczność pogłębienia diagnozy

Zastosowanie bardziej czułych metod bądź badań lekarskich ze specjalistycznymi włącznie. Często, to kolejne badanie diagnostyczne, będące następstwem przesiewu określamy mianem „rescreeningu”. Badania przesiewowe w praktyce medycznej są stosowane do wykrywania chorób o stosunkowo długim okresie przedklinicznym, przy czym chodzi tu głównie o choroby powszechnie występujące i poddające się działaniom leczniczym. Dlatego też badania te są wykorzystywane do wykrywania gruźlicy, chorób wenerycznych, jaglicy, świerzbu, choroby nadciśnieniowej, zakażeń moczowych, cukrzycy, fenyloketonurii itp.
U dzieci w wieku szkolnym badania skriningowe zmierzają do wykrycia wad refrakcji, zaburzeń widzenia obuocznego i widzenia barwnego, niedosłuchu, nieprawidłowej postawy ciała, skrzywień bocznych kręgosłupa, koślawego i szpotawego układu kończyn dolnych, płaskostopia. Skriningiem w tej populacji są także badania antropometryczne, próby tuberkulinowe, badania radiofotograficzne płuc, badania serologiczne na kiłę, pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz niektóre próby czynnościowe, wykonywane w określonych grupach młodzieży szkolnej. Do badań tego typu należą również okresowe przeglądy czystości pozwalające na wykrycie niektórych chorób skóry, a zwłaszcza świerzbu i grzybic.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *