Mastka pod napletkiem u dziecka

Gminny, wiejski i przyzakładowy. Ośrodek gminny ma w swojej strukturze poradnię dla dzieci. Zakres jego działania jest analogiczny, jak w przychodni rejonowej w mieście. W ośrodkach wiejskich i przyzakładowych opiekę zdrowotną dzieciom i młodzieży zapewnia fachowy personel służby zdrowia. Ośrodki zdrowia zapewniają opiekę również w środowisku nauczania i wychowania. Szczególne zadania ma ośrodek w stosunku do gminnej szkoły zbiorczej. Duże znaczenie przypisuje się pielęgniarkom szkolnym pracującym bezpośrednio w tych szkołach. W większych szkołach wiejskich organizowane są także poradnie stomatologiczne. Na niektórych terenach funkcję poradni stomatologicznych w szkołach spełniają ruchome ambulanse dentystyczne. W zespole medycznym sprawującym opiekę zdrowotną w szkole odpowiedzialną rolę spełnia higienistka szkolna. Higienistka szkolna pracuje pod kierunkiem lekarza szkolnego, ale większość swoich zadań wykonuje samodzielnie i jest za nie w pełni odpowiedzialna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *