NIEODZOWNY WARUNEK

Innym nieodzownym warunkiem pomyślnej realiza­cji stosunków człowieka z otoczeniem, a szczególnie ze środowiskiem społecznym, jest rozwijanie takich po­staw, aby nie zatruwały życia nam samym i innym ludziom. Różne zasady filozofii życia mówią o koniecz­ności rozwijania prawdziwie życzliwych i serdecznych stosunków międzyludzkich, w kręgu rodzinnym, a tak­że w miejscu bytowania i pracy oraz w miejscach re­kreacji. Problem rozwijania życzliwości wobec innych ludzi, a likwidowania narastającego egocentryzmu, to problem zbyt mało współcześnie doceniany, mimo wskazań higieny psychicznej na jego rolę w życiu. Najczęstsze konflikty społeczne, stanowiące poważ­ne źródło obciążenia współczesnego człowieka, pow­stają z nieumiejętności współżycia, z niewłaściwych stosunków międzyludzkich, z nieżyczliwości, przerostu ambicji, zawiści, obłudy, lekceważenia innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *