NIEPRZYZWOITE ELEMENTY

Jak twierdzi Curtis Gans, dyrektor Committee for the Study of the American Electorate (Komitet Badań Elektoratu Ame­rykańskiego):Negatywne, prymitywne czy wręcz nieprzyzwoite elementy nie są no­wym zjawiskiem; nie jest też tak, że współczesne ich wersje różnią się jako­ściowo od dawnych. Różnica tkwi jednak nie w rodzaju, ale w objętości.O ile kiedyś miały one charakter epizodyczny, i towarzyszyły im licz­ne głosy oburzenia, o tyle teraz są typowe dla wszystkich kampanii wy­borczych.Dzisiaj, w najgorętszych okresach kampanii wyborczej, zalewa nas potok reklam w ciągu dnia; większość z nich to krótkie reklamy telewizyjne. Celem nie jest podanie informacji dotyczących ważnych kwestii związanych z wyborami, ale odkrycie (lub wynalezienie) słabo­ści oponenta, które pozwolą na odniesienie nad nim zwycięstwa. W takich sytuacjach często wygrywa kandydat, który ma najsprawniej­szą ekipę do kontaktów z mediami i najwięcej pieniędzy na rekla­my.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *