Opieka czynna powinna być ciągła

Oparta na systematycznej obserwacji medycznej, przy czym częstotliwość porad lekarskich ustala się dla każdego przypadku indywidualnie. Pomocna w tym jest kartoteka poradnictwa czynnego, ułatwiająca kontrolę terminowości zgłoszeń chorego do poradni. Dokumentację lekarską opieki czynnej prowadzi się na kartach chorobowych. Jeżeli dziecko zmienia miejsce zamieszkania lub szkołę, to dokumentacja zdrowotna powinna wędrować w ślad za nim. Informacje o opiece czynnej powinny być odnotowywane także w książeczce zdrowia dziecka. W utrwalaniu wyników leczenia dużą rolę odgrywają sanatoria, kolonie zdrowotne oraz turnusy zdrowotne w domach wczasów dziecięcych. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem poradnictwa czynnego sprawują na stopniu zespołu opieki zdrowotnej w imieniu dyrekcji tego zespołu ordynator oddziału dziecięcego i kierownik poradni medycyny szkolnej. Nadzór fachowy stopnia wojewódzkiego zapewniają specjaliści wojewódzcy odpowiednich dziedzin medycyny z koordynującą rolą specjalisty wojewódzkiego w zakresie pediatrii i medycyny szkolnej, a w zakresie metodyczno-organizacyjnym także wojewódzkiej przychodni matki i dziecka (specjalistycznego zespołu opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem). Wysoko kwalifikowaną opiekę specjalistyczną na szczeblu regionu sprawują instytuty pediatrii akademii medycznych. Pełnią one szczególne zadania w doskonaleniu metodyki opieki czynnej oraz w doskonaleniu lekarzy opieki podstawowej i specjalistycznej, a także w udzielaniu konsultacji specjalistycznych, których nie mogą udzielić placówki wojewódzkie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *