POSTĘP CYWILIZACJI

Postęp cywilizacji, tam gdzie ułatwia życie, chroni nas przed uciążliwościami i trudnościami oraz przed nadmiernym wysiłkiem. W ogólnym podsumowaniu nie zawsze okazuje się to najkorzystniejsze dla czło­wieka. Brak bowiem obciążeń może być równie szkod­liwy, jak ich nadmiar. Codzienne obserwacje pouczają, że unikanie sytuacji stressowych może również stwa­rzać zagrożenie, które wiąże się z obniżeniem toleran­cji na te sytuacje, a człowiek nagle obciążony nowymi wymaganiami wykaże niezdolność do samoregulacji i do prawidłowego funkcjonowania, przejawi zaburzenia emocjonalne spowodowane przez trudności panowania nad emocjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *