POSTĘPOWANIE W NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH CHOROBACH ZAKAŹNYCH W WIEKU SZKOLNYM

W wieku szkolnym najczęściej występują te choroby zakaźne,, przeciwko którym brak jest dotąd odpowiednich szczepionek lub nie wprowadzono ich jeszcze w naszym kraju, bądź umieszczenie jej w obowiązującym dzieci i młodzież kalendarzu szczepień uznano za mało celowe. Należą do nich: świnka (nagminne zapalenie ślinianek), różyczka, ospa wietrzna, angina paciorkowcowa i płonica oraz wirusowe zapalenie wątroby. Świnka czyli nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (palotitis epidemica) jest ostrą chorobą zakaźną pochodzenia wirusowego z grupy paramyksowirusów, Chorują na nią przeważnie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, zwykle przed okresem dojrzałości, chociaż zdarzają się czasem przypadki zachorowań u osób dorosłych. Nasilenie zachorowań obserwuje się zimą i wczesną wiosną w formie endemii. Drogą przenoszenia wirusa świnki jest: bezpośredni kontakt, droga kropelkowa (rozpylanie w powietrzu śliny chorego) oraz pożywienie zanieczyszczone śliną chorego i zakażone przedmioty. Wirus świnki ma jednak stosunkowo małą zdolność zakażania i dlatego do choroby dochodzi dopiero przy dłuższym i bliskim kontakcie z chorym. Wylęgania świnki wynosi 16—21 dni. Okres zaraźliwości zaczyna się na 2—6 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby i utrzymuje się do ich ustąpienia, tzn. 7—9 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *