PRZYGOTOWANIE DO ZADAŃ

Przygotowanie do innych, bardziej odpowiednich zadań i trudów wymaga pokonywania wielu mniejszych lub większych obciążeń. Z obciąże­niami jest tak, jak ze szczepieniami ochronnymi, np. przeciwko ospie. Po otrzymaniu szczepionki możemy mieć złe samopoczucie (poczucie rozbicia, podwyższoną temperaturę), ale w ostatecznym wyniku wprowadze­nie do organizmu czynnika infekcyjnego wzmacnia siły odpornościowe. Drugą formą są reakcje zwalczania stre­ssu, które wymagają w zasadzie o wiele większej aktywności, niż reakcje ochrony przed stressem. Służą one nie omijaniu obciążeń, lecz ich atakowaniu, usu­waniu dla zrealizowania celów, mimo trudności i za­grożenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *