ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY DZIECKA – JEGO UWARUNKOWANIA

W pojęciu rozwoju fizycznego mieści się całokształt procesów biologicznych, w skład których wchodzi: wzrastanie (zwiększanie się wymiarów ciała i jego masy), różnicowanie tkanek i narządów (organogeneza — przebudowa struktury komórek i tkanek; grupowanie się tkanek w określone układy i zespoły; typogeneza formowanie się ogólnych kształtów i proporcji organizmu) oraz dojrzewanie (doskonalenie morfologiczne i funkcjonalne komórek i narządów). Wszystkie te procesy są nierozłącznymi elementami składowymi rozwoju fizycznego organizmu. W praktyce lekarskiej i pielęgniarskiej najpowszechniej stosowanymi i najprostszymi miernikami rozwoju fizycznego są wymiary ciała i jego masy. Mimo że dziecko ma wszystkie narządy podobnie, jak człowiek dorosły nie jest ono jednak miniaturą człowieka dorosłego. Masa ciała dziecka, wielkość, czynność jego narządów i tkanek ulega stałym przemianom, aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości organizmu dorosłego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *