SKOMPLIKOWANIE ŻYCIA

Coraz większe skomplikowanie życia, narastające ściśnienie i hałas, wzmagające się tempo życia i pracy sprzyja osłabieniu wzajemnej życzliwości, wyrozumiałości, to­lerancji oraz wzrostowi agresji i brutalności. Dlatego tym bardziej potrzebne są zabiegi o ułatwianie życia przez właściwe stosunki między pracownikami, człon­kami grup społecznych, rodziny.Z poprzednio podanych przykładów wynikało, że u podłoża niektórych chorób serca (zawały), schorzeń przewodu pokarmowego (wrzód żołądka) i chorób ner­wicowych leżą takie przejawy jak wrogość, a więc przeciwieństwo życzliwości. A więc to nie slogan, że „życzliwi żyją dłużej”. Oni „żyją nie tylko dłużej, ale lepiej, przyjemniej i mądrzej, bo wczuwają się w sytuację innych, nie są obojętni wobec otocze­nia, stwarzają atmosferę pogody i bezpieczeństwa tak potrzebną współczesnemu człowiekowi dla dobrego sa­mopoczucia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *