STOSOWANE W PSYCHOLOGII

W psychologii stosuje się to pojęcie dla określenia in­dywidualnej tolerancji na czynniki stressowe, jako zdolności do prawidłowych form reagowania w trud­nych sytuacjach. W pojęciu odporności psychicznej wyróżnia się sto­pień wrażliwości na bodźce emocjonalne oraz stopień podatności człowieka na zakłócenia pod wpływem po­budzenia emocjonalnego. Człowiek, który posiada n i- ski próg wrażliwości na bodźce emo­cjonalne, może prawidłowo .działać w obiektywnie trudnej sytuacji. Może to wynikać z tego, że sytuacja jest mu znana (np. zdobywanie szczytu przez alpinistę, lot nocny w chmurach dla doświadczonego pilota), lub z tego, że jest mało pobudliwy i potrzebuje bardzo silnych bodźców dla ujawnienia się u niego pobudze­nia emocjonalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *