SYSTEM WARTOŚCI

Ponieważ mój system wartości opiera się na zaakceptowanej przeze mnie wersji faktów, ktoś, kto neguje moje oceny moralne lub moją wersję faktów, jest kimś obcym, wrogim, niebezpiecznym… Ostatnią rzeczą, jaka nam w takiej sytuacji przychodzi do głowy, jest to, że widzi on inny zbiór faktów… Dopiero gdy zrozumiemy, że nasze opinie są oparte na częścio­wych doświadczeniach „przefiltrowanych” przez stereotypy, staniemy się naprawdę tolerancyjni w stosunku do naszych przeciwników. Jedną z metod jest debata, w trakcie której można zminimalizo­wać efekt układania faktów, gdyż prezentowane są różne punkty wi­dzenia, a każdy z mówców ujawnia fakty, które inni staraliby się ukryć. Dlatego właśnie debaty stają się stałym elementem kampanii przedwy­borczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *