TYPOWE DLA MNIEJ ODPORNYCH

Reakcje obrony są typowe dla ludzi mniej odpor­nych na obciążenia. Unikają oni obciążeń, usiłują wy­cofać się z zadań, zbyt w ich przekonaniu trudnych, lub w ogóle ich nie podejmują. Na przykład ktoś nie­pewny siebie, obawiający się poddania ocenie społecz­nej, określany jako nieśmiały, za wszelką cenę unika zabierania głosu w publicznych dyskusjach, uczestni­czenia w zebraniach towarzyskich czy zabawach.Ciągłe stosowanie reakcji obrony przed obciążeniem uniemożliwia wypracowanie sobie technik zwalczania normalnych w naszym życiu trudności, przystosowania się do niekorzystnych zmian w warunkach bytowania lub pracy albo do nowych wymagań. W konsekwencji utrudnia to takim ludziom przystosowanie się do sytu­acji, uniemożliwia zaspakajanie potrzeb, nie pozwala na pełniejsze życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *