UJEMNY WPŁYW NA CZŁOWIEKA

Już w poprzednich rozdziałach wykazano pozytywną rolę aktywności w poszukiwaniu informacji, w pogłę­bianiu orientacji w otoczeniu. Wydaje się, że właśnie aktywność w pokonywaniu trudności, a nie unikanie za wszelką cenę bodźców stressowych, ma istotne znaczenie w przystosowaniu się człowieka do licznych zmian, jakie daje nam postęp. I tak np. uzyskanie optymalnej harmonii w układzie człowiek- -praca między obu elementami nie powinno polegać, w myśl zasad psychologii, na usuwaniu wszelkich trud­ności, gdyż maksymalne ułatwienie pracy nie zawsze prowadzi do pozytywnego efektu. Człowiek rozwija się przecież pokonując trudności, opanowuje sprawności zwalczając przeszkody i zakłócenia. Poza tym praca bardzo łatwa jest mało atrakcyjna, nużąca, ponieważ nie wymaga innowacji, nie angażuje w pełni, nie roz­wija zdolności twórczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *