W przypadku prawidłowej wymowy badanie powinno mieć następujący przebieg

Osoba badająca prosi badanego o kolejne powtórzenie następujących zestawów słów: szafa szalik, samolot samochód, ryba, pająk piłka itd. wg załączonego testu, Jeśli któregoś z zestawów badany nie powtórzy prawidłowo badający podaje dodatkowo kilka słów z danego zestawu, przy czym chodzi o to, by w wyrazach tych badany dźwięk występował na początku, w środku i na końcu wyrazu, np: samochód, osa, pies. W przypadku wadliwego Wymawiania badający uznaje wynik badania za nieprawidłowy i kieruje ucznia do logopedy. Badanie mające na celu wstępne rozpoznanie bełkotania jest jednocześnie testem na nosowanie. Wymowa bowiem powtarzanych wyrazów z zabarwieniem nosowym (o ile uczeń nie ma w trakcie badania nieżytu nosa) może nasuwać podejrzenie tej nieprawidłowości. Test ten nie jest natomiast wystarczający do wykrywania jąkania, wiadomo jest powiem, że jąkający się z reguły prawidłowo powtarzają słowa po kimś. Dlatego też przydatny tu może być test czytania lub opowiadania. Test czytania polega na dokładnym wysłuchaniu przez osobą badającą wymowy badanego podczas czytania. W związku z tym badający poleca uczniowi przeczytać kilka zdań testu zawierającego dźwięki wybuchowe

(p — b, t — d, k — g).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *