W WIELU WSKAZANIACH

W wielu tych wskazaniach z pewnością znanych, ale nie przestrzeganych, przebija ważna prawidłowość psychologiczna, że ustosunkowanie się do konkretnej sytuacji warunkuje nasze reakcje na obciążenie nią sfery psychicznej. O tym, czy świat widzimy jako wiel­ki lub mały, jako piękny lub ponury albo jako przy­jazny lub wrogi, decyduje nasz stosunek do niego. Pesymistyczne rozwiązania o grożących nam skut­kach postępu cywilizacji oraz dyskusje z „zawodowy­mi zamartwiaczami” zawsze obniżają naszą odporność psychiczną, bo wtedy zapominamy, że mamy do wy­boru tylko dwie alternatywy: czuć się we współczes­nym świecie bezpiecznym i szczęśliwym, albo wiecz­nie zagrożonym i nieszczęśliwym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *