WAŻNE USTALENIE

Ważne jest ustalanie hierarchii spraw do załatwienia przy dużych wymaga­niach zawodowych i nie wyznaczanie sobie zadań prze­kraczających nasze kompetencje. Poświęcając’ pracy niemal pół życia, nie można tej połowy traktować mało poważnie/Jeśli, nawet nie jest ona zgodna z naszymi zamiłowaniami lub oczekiwaniami, a nie mamy innego wyjścia — musimy-w niej znaleźć dodatnie strony, aby nie stracić okazji do pełnego rozwoju i wykorzystania własnych możliwości.  Wi pracy; człowieka współczesnego wydaje się obo­wiązywać nowy kodeks etyczny/ który nakazuje, aby stale podnosić swoje kwalifikacje, aby byó zawsze czyn­nym i zaangażowanym w pracę, aby nie lękać się no­woczesności, aby zabiegać o twórczy rozwój własnej osobowości i dostosowywać własne potrzeby i dążenia do wymagań społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *