WAŻNY CZYNNIK WARUNKUJĄCY

Ważnym czynnikiem warunkującym odporność są cechy, układu nerwowego oraz aktual­ny stan emocjonalny. Chwiejny układ ner­wowy, charakteryzujący się nadmierną wrażliwością na bodźce zewnętrzne, łatwością pobudzenia emocjo­nalnego, zmiennością nastrojów i stanami lękowymi —    zakłóca naszą sprawność działania w trudnych sy­tuacjach. Nadmierny lęk wobec nowych zadań, zmian w otoczeniu lub nowych sytuacji — obniża odporność, a brak większych niepokojów, napięć, a szczególnie brak istotniejszych konfliktów rodzinnych lub zawo­dowych — zwiększa tę odporność na niesprzyjające okoliczności albo zdarzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *