WIELE MILIONÓW

Wymordowa­no wiele milionów obywateli innych krajów; nienawiść hitlerowców kierowała się zwłaszcza przeciwko wszystkim, którzy stawiali lub mo­gli stawić opór ich dyktaturze. Jednak sytuacja Żydów była o tyle inna, że każdy Żyd był przeznaczony na zagładę, niezależnie od tego, czy był politycznym przeciwnikiem czy nie. Było to ludobójstwo, ekstermina­cja milionów ludzi nie z powodu ich czynów, ale z powodu ich pocho­dzenia narodowego czy wyznania.  W historii mieliśmy do czynienia z wieloma przykładami progra­mów eksterminacji, opartych na uprzedzeniach i stereotypach, jednak żaden nie przypominał metodycznej technologii masowego ludobójstwa hitlerowców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *