Dostateczny stopień rozwoju fizycznego i dojrzałości mózgowia

Dotyczy to zwłaszcza przysadki mózgowej, która w odpowiednim momencie zapoczątkowuje fazę przed pokwitaniową poprzez wydzielanie zwiększonych ilości gonadotropin. Pobudzenie przysadki do wzmożonego wydzielania tego hormonu następuje na drodze bodźców wychodzących z kory mózgowej i docierających do przysadki poprzez podwzgórze. Tak więc w procesie i fazach dojrzewania płciowego decydującą rolę odgrywają gruczoły wydzielania wewnętrznego, tj. przysadka, tarczyca, nadnercza i gruczoły płciowe, których wzmożona czynność, będąca w stałej równowadze, zmienia się w poszczególnych fazach pokwitania. Charakterystyczną cechą okresu pokwitania, czyli dojrzewania płciowego, jest znaczna zmienność w zakresie budowy i funkcji organizmu. W przeciwieństwie do okresu poprzedniego, względnej stabilizacji, okresowi pokwitania towarzyszy: gwałtowne wzrastanie prawie wszystkich cech somatycznych (zwłaszcza w zakresie wysokości i masy ciała oraz siły mięśniowej), intensywny rozwój układu płciowego i cech wtórnych, co łącznie wpływa, obok zmian w sylwetce, na znaczne zmiany strukturalne i funkcjonalne organizmu. Po wczesnym skoku wzrostowym między 6—8 rokiem życia, którym wspomniano w okresie poprzednim, w okresie pokwitania występuje wyraźne przyspieszenie wzrastania, zwane skokiem po kwitaniowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *