Bilanse zdrowia

Są to pogłębione badania lekarskie, przeprowadzane we wczesnym dzieciństwie co dwa lata, a w wieku szkolnym co cztery, bilansujące w tych przedziałach wieku wszystkie pozytywy i negatywy w stanie zdrowia dziecka. Zapewniają one stosunkowo wczesne wykrycie zaburzeń rozwoju i zdrowia, dokładne ich diagnozowanie, a także zaprogramowanie działań leczniczo-rehabilitacyjnych w stosunku do chorego dziecka. Zbiorcze wyniki bilansów pozwalają także ńa rozeznanie sytuacji epidemiologicznej całej badanej populacji. Niewątpliwym plusem tych zadań jest fakt, że epikryza badania bilansującego zawiera również wnioski adresowane do szkoły. Zawierają one zalecenia nie tylko stricte zdrowotne, ale także wnioski dla celów realizacji przez ucznia programu szkolnego, dalszej nauki i innych potrzeb szkoły. W każdym bilansie wnioski są tak ukierunkowane, że odpowiadają one najistotniejszym potrzebom ucznia w badanym wieku. W związku z tym przeprowadza się bilanse zdrowia: dzieci czteroletnich w aspekcie wczesnej diagnostyki wad i’schorzeń oraz programowania potrzeb w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, kształcenia i wychowania; dzieci sześcioletnich w aspekcie określenia gotowości szkolnej, zaprogramowania działań leczniczych, rehabilitacyjnych i wychowawczych zmierzających do wyrównania startu szkolnego, a w przypadku stwierdzenia ewidentnych upośledzeń kwalifikacji do szkół i zakładów specjalnych. Istnieje także możliwość wnioskowania o odroczenie z przyczyn zdrowotnych obowiązku szkolnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *