Silne właściwości organizmu matki

Niekiedy dominują nad własnymi genetyczny predyspozycjami płodu. Stwierdzono, że związki dziecka z cechą matki są silniejsze niż z cechami ojca. Duże znaczenie ma tu również śród maciczne środowisko płodu. X Zdaniem Wolańskiego do paragenetycznych endogennych czynników należą: wpływ właściwości genotypu matki, tj. genetycznie zdeterminowanych właściwości środowiska wewnętrznego jej organizmu (konstytucja fizyczną) oraz wpływ metabolizmu jej organizmu na rozwój śród maciczny dziecka w życiu łonowym; ewentualny wpływ nieprzekazanego przez matkę zestawu genów właściwych matce, zwłaszcza heterologicznych. Wpływy matki, oparte na czynnikach niegenetycznych („dziedziczenie niegenetyczne”) wywodzą się z faktu, że matka przekazuje dziecku, poza zestawem genów, również pewną ilość cytoplazmy ‘ w jaju, która może wpływać na rozwój zarodka, podczas gdy ilość tej cytoplazmy w plemniku ojca jest minimalna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *