Streszczenie szczegółowe opium w rosole

Badania przesiewowe, bilanse zdrowia, badania okresowe, orzecznictwo lekarskie dla potrzeb ucznia i szkoły, szczepienia ochronne. Higienistka uczestniczy w wykonaniu tych zadań w całości lub w części odpowiadającej jej przygotowaniu zawodowemu i kwalifikacjom. Zadania te z uwagi na swoją powszechność są czasochłonne i w harmonogramie muszą zająć odpowiednie miejsce. Druga grupa zadań to czynności bieżące, wykonywane przez pielęgniarkę codziennie, mniej wymierne zwłaszcza w efektach, stąd systematycznie w ciągu roku szkolnego powtarzane i wymagające stałego nadzoru. Są to przeglądy czystości uczniów i pomieszczeń szkolnych, bieżący nadzór sanitarny nad dożywianiem szkolnym higieną nauczania, stałe monitorowanie wychowania zdrowotnego w szkole, poradnictwo czynne w stosunku do uczniów zakwalifikowanych do grup dyspanseryjnych czy też udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach lub zachorowaniach. Na wykonanie tych obowiązków higienistka musi codziennie poświęcić co najmniej 30—40%> czasu, a w niektórych okresach roku znacznie więcej. Ma to miejsce szczególnie na początku roku szkolnego, kiedy dodatkowo dochodzą obowiązki organizacyjne związane z rozeznaniem zmieniającej się co roku zbiorowości szkolnej, zmiany kadrowe personelu nauczającego, rozkładu zajęć, a także zaopatrzenia i urządzenia miejsca pracy higienistki w szkole to jest gabinetu lekarskiego. Sporo czasu zajmuje też aktualizacja dokumentacji zdrowotnej uczniów oraz założenie obowiązującej dokumentacji poradni szkolnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *