Stanisław wokulski charakterystyka

Zachowanie właściwych proporcji czasu na wykonanie wszystkich zadań oraz uszeregowanie ich według hierarchii ważności i potrzeb. W trakcie tworzenia harmonogramu pamiętać należy także uwzględnieniu typowych dla niektórych zadań terminów ich wykonania, na przykład badań dzieci wyjeżdżających na kolonie letnie w okresie wiosennym, czy też bilansu sześciolatków wczesną je- sienią. Harmonogram powinien być dostosowany także do planu rocznego zajęć w szkole, jak i realizacji zadań przez podstawową opiekę zdrowotną w miejscu zamieszkania. Koordynacja jest również niezbędnym warunkiem realności planu pracy i jego realizacji. Zadania pielęgniarki szkolnej, w kontekście metodyki tworzenia rocznego planu pracy, podzielić można na dwie grupy. Pierwsza z nich to zadania piogiamowe, obejmujące całą lub część populacji szkolnej, stanowiące integralną część zadań opieki zdrowotnej nad ludnością w ogóle, a ich wykonanie decyduje o ciągłości i kompleksowości tej opieki. Muszą one być wykonane w określonym czasie i objąć określoną populację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *