Frykadelki wikipedia

Każde działanie w tym wieku nie tylko typowo profilaktyczne, ale również lecznicze i rehabilitacyjne jest jednocześnie działaniem zapobiegawczym, rzutującym na dalsze kształtowanie się zdrowia w ontogenetycznym rozwoju osobnika oraz potencjału zdrowotnego całego społeczeństwa. Dużą wagę w prewencyjnym działaniu przywiązuje się do wczesnego wykrywania odchyleń od normy w stanie zdrowia, gwarantującego większą skuteczność opieki. Realizacja tych założeń stwarza warunki do uzyskania jak największej skuteczności w opiece zdrowotnej nad populacją w wieku rozwojowym. Należy dodać, że w swym działaniu służba zdrowia powinna opierać się na naturalnych sprzymierzeńcach, jakimi z uwagi na zbieżność celów, są rodzice i szkoła. Dotyczy to zwłaszcza tak ważnego zagadnienia jakim jest wychowanie dziecka w zdrowiu i dla zdrowia. Podstawowym celem opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą jest zapewnienie im takiej opieki, która by miała skuteczny wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dziecka oraz dobry stan jego zdrowia. Zadania opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą są przede wszystkim determinowane potrzebami zdrowotnymi, wynikającymi z aktualnego stanu zdrowia populacji w wieku rozwojowym, jak również trendów i tendencji w tym stanie obserwowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *