KAŻDY MA DOŚWIADCZENIA

Każdy z włas­nego doświadczenia zna przykłady wskazujące, jak ważne są niektóre z wyżej omówionych czynników umożliwiających i ułatwiających prawidłowe reakcje na obciążenie psychiczne i pozwalających na zapobie­ganie ich szkodliwym następstwom. Rozważając możliwości zapobiegania skutkom obcią­żenia psychicznego, zależnego w ogromnej mierze od nas samych, musimy jeszcze zastanowić się nad tym, jakie są typowe reakcje na trudne sytuacje, na bodźce stressowe i konflikty zewnętrzne i wewnętrzne. Psy­chologia rozróżnia, obok wielu rozmaitych form re­akcji, dwie różniące się od siebie zasadnicze formy, a mianowicie reakcje obrony przed stressem i reakcje zwalczania stressu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *