OBRONA PRZED STRESEM

Reakcje obrony przed stressem mają służyć zabezpieczeniu człowieka przed szkodliwym wpływem obciążenia. Pojawiają się one wtedy, gdy człowiek nie radzi sobie z sytuacją, gdy obciążenie przekracza jego możliwości, przewyższa jego zdolność do samoregulacji, a więc wtedy, gdy traci on kontrolę nad sytuacją i własnymi emocjami. Reakcje obrony polegają niekiedy na rezygnacji ze zrealizowania po­trzeb, dążeń, celów, wycofywaniu się z zadań, uchyla­niu od wymagań zewnętrznych. Niekiedy tej formie reakcji towarzyszy agresja, ujawniająca się wtedy, gdy człowiek wycofując się lub rezygnując z czegoś musi pokonać opór środowiska czy sprzeciw otoczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *