Ssp1 zielona góra

Okraślają regulaminy pracy. Są one podstawą pracy higienistki i odpowiednio ją ukierunkowują. Duża samodzielność pracy higienistki szkolnej oraz stosunkowo duży udział w zadaniach czynności prewencyjnych, przy stosunkowo małej zgłaszalności spontanicznej pacjentów, powoduje konieczność opracowania harmonogramu realizacji regulaminowych zadań. Dotyczy to zarówno tygodnia, miesiąca, jak i całego roku szkolnego czy jego części. Stąd też nieodzowne jest zaplanowanie zajęć na te okresy czasu i ich zatwierdzenie. Plany pracy higienistki akceptuje bezpośrednio przełożony kierownik poradni dla dzieci lub poradni szkolnej oraz dyrektor szkoły. Aprobata dyrektora szkoły jest nieodzowna, bowiem tak zatwierdzony plan jest podstawą do wykonywania przez higienistkę zadań, bez napotykania na opory ze strony nauczających i administracji szkolnej. Dotyczy to zwłaszcza organizacji badań lekarskich, przeglądów czystości czy szczepień ochronnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *