Prawidłowa technika wstrzyknięcia

Warunkiem nieodzownym wykonania próby śródskórnej Mantoux (Mtx) jest prawidłowa technika wstrzyknięcia. Dlatego osoby wykonujące próby tego rodzaju (pielęgniarka lub lekarz) muszą przejść specjalne przeszkolenie zarówno w wykonywaniu tych prób, jak i w odczytywaniu ich wyników. Do przeprowadzenia śródskórnych prób tuberkulinowych stosuje się strzykawki tuberkulinowe 1 cm3 z podziałką 0,01 ml, o dużej szczelności, zaopatrzone w igły do wstrzykiwań śródskórnych. Zarówno strzykawki, igły, sterylizatory, jak i pincety powinny być wydzielone i przeznaczone wyłącznie do diagnostyki tuberkulinowej.
Próba Mtx polega na śródskórnym wstrzyknięciu na zewnętrznej stronie lewego przedramienia 0,1 ml (cm3) roztworu tuberkuli- ny RT23. Przed wykonaniem próby przedramię powinno być dokładnie umyte ciepłą wodą i mydłem oraz wysuszone. W miejscu wstrzyknięcia pojawia się biały bąbel. Odczyn tuberkulinowy odczytuje się po 72 godzinach, mierząc średnicę nacieku w linii poprzecznej do osi przedramienia i nie uwzględniając rumienia lub obecnego obrzęku. Odczyn o średnicy 6 mm i powyżej uznaje się za dodatni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *