Zachorowanie u dzieci

Które wcześniej nie miały sprzyjających warunków do skontaktowania się z zarazkiem (z chorym rodzeństwem lub w żłobku) i nabycia trwałej odporności, jaką daje przebycie choroby zakaźnej. Przedszkola i szkoły, jako placówki skupiające dużą liczbę dzieci, poprzez kontakty między nimi stwarzają większą potencjalną możliwość zapadalności na tego rodzaju choroby. Dlatego też bardzo ważna jest znajomość ogólnych zasad zapobiegania chorobom zakaźnym w środowiskach dziecięcych. Ogólne zasady zapobiegania i zwalczania tych chorób mają na celu: 1) likwidowanie źródeł zakażenia, 2) przecinanie dróg szerzenia się infekcji oraz 3) uodpornianie wrażliwej populacji. Pielęgniarka sprawująca podstawową opiekę nad populacją dziecięcą w wieku przedszkolnym i szkolnym musi znać: drogi zakażenia, czyli szerzenia się zarazka, okresy wylęgania poszczególnych chorób i okresy ich zaraźliwości. Ważna jest też znajomość przepisów sanitarnych, dotyczących zgłaszania przypadków choroby zakaźnej, i wskazań do przymusu ich hospitalizowania oraz sposoby ochrony środowiska przed dalszym szerzeniem się zakażenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *