WYWOŁANIE DYSKUSJI

Dyskusja na ten temat nagle się ożywiła; poznano wiele ukrywanych wcześniej faktów. W wyniku tego dzisiaj praktycznie każdy ma świadomość, jak poważne są problemy związane z ochroną środowiska. Różne źródła informacji prowadzą różną politykę informacyjną. Nie­które z nich starają się być obiektywne; zachęcają reporterów, aby przed­stawiali informacje w sposób bezstronny, i prezentują przeciwstawne punkty widzenia w listach i komentarzach. Jednak niektórzy spośród właścicieli mediów mają silnie skrystalizowane poglądy i faworyzują potwierdzające je informacje i opinie, ukrywając fakty, które uważają za niewygodne dla siebie.Istnieje także rodzaj „odwrotnego układania faktów gazeta lub czasopismo podaje klientom dokładnie to, czego chcą, aby utrzymać się na rynku. Z czysto komercyjnych powodów niektóre wydawnic­twa wynajdują luki na rynku, tworząc gazety lub czasopisma, których poszukują czytelnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *