KOLEKTYWNE UKŁADNIE FAKTÓW

Przykładem „kolektywnego układania faktów” w USA może być traktowanie spraw ochrony środowiska do ok. 1965 roku. Pomimo że środowisko od dłuższego czasu ulegało degradacji, nie zwracano uwagi na fakty, które o tym świadczyły. Niektórzy naukowcy i obrońcy środo­wiska usiłowali zwrócić uwagę ludzi na te zjawiska. Jednak przed ro­kiem 1965 decydenci w prasie, radiu i telewizji praktycznie ignorowali ten problem, ponieważ żyli w przekonaniu, że kwestie ochrony środo­wiska nie są przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Dopiero kiedy duża liczba osób w miastach takich jak Los Angeles czy Nowy Jork zaczęła odczuwać dolegliwości z powodu zatrutego powietrza, zaczęto zwracać uwagę na środowisko naturalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *