Kiedy następuje zagnieżdżenie zarodka

W pracy środowiskowej głównymi formami działania są: bieżący nadzór sanitarny nad stanem higienicznym zakładu w okresie jego funkcjonowania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na takie elementy środowiska, jak oświetlenie, ogrzewanie, wietrze: nie, hałas, zaopatrzenie w wodę, urządzenia sanitarne, sprzątanie oraz zgodne z wymogami higienicznymi zaopatrzenie i wykorzystanie sprzętu szkolnego (ławki), nadzór nad higieną nauczania przez oddziaływanie na organizację procesu nauczania w szkole, warunki nauczania, reżim dnia ucznia oraz indywidualizowanie wysiłku odpowiednio do wydolności biologicznej ucznia, nadzór nad dożywianiem szkolnym wykonywany przez kwalifikowanie uczniów do dożywiania, akceptowanie jadłospisów oraz czuwanie nad właściwym, z punktu widzenia higieny, przygotowywaniem produktów spożywczych oraz wydawaniem posiłków. Poważną rolę ma również służba zdrowia w propagowaniu mleka (akcja ,.szklanki mleka”), jako produktu z wyboru z uwagi na wartość odżywczą w dożywianiu szkolnym. Czwartym zadaniem jest działalność oświatowo-zdrowotna. Celem jej jest zapoznanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców z podstawowymi zasadami ochrony zdrowia. Dzięki tej działalności służba zdrowia partycypuje w wychowaniu zdrowotnym młodzieży szkolnej i pomaga nauczycielom w realizacji programu wychowawczego szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *