Katarzyna rosicka jaczyńska wikipedia

Poważnym zadaniem są także: kontrola medyczna wychowania fizycznego i sportu szkolnego, kwalifikowanie zdrowotne młodzieży szkolnej zdającej do szkół wyższych oraz dzieci i młodzieży wyjeżdżających na kolonie letnie i obozy. Specjalnym zagadnieniem jest współdziałanie z personelem pedagogicznym w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym i trudnościom wychowawczym. Aspekt zdrowotny etiologii tych zjawisk jest naukowo potwierdzony i w prawidłowym rozwiązywaniu tych zagadnień przez szkołę jest niezbędna konsultacja z pracownikami służby zdrowia. Trzecim podstawowym zadaniem szkolnej służby zdrowia jest ’ praca środowiskowa. Chodzi tu przede wszystkim o oddziaływanie na środowisko szkolne, przy czym rola służby zdrowia ma tu charakter wyraźnie konsultacyjno-instruktażowy i nadzorczy w stosunku do bezpośrednio odpowiedzialnego za to środowisko dyrektora oraz personelu nauczającego (wychowawczego) i administracyjno-gospodarczego zakładu nauczania bądź wychowania. Szczególna rola przypada tu pionowi sanitarno-epidemiologicznemu służby zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *