Ludzie bezdomni klp

Jednostką organizacyjną społecznej służby zdrowia zapewniającą podstawową opiekę-zdrowotną mieszkańcom jest przychodnia rejonowa. W jej strukturze przewidziane jest istnienie poradni świadczących na rzecz populacji w wieku rozwojowym. Są to następujące poradnie: poradnia dla dzieci zajmuje się dziećmi od urodzenia aż do ukończenia 15 lat. Poradnia ta udziela świadczeń profilaktycznych i indywidualnych świadczeń leczniczych w zakresie opieki ambulatoryjnej i opieki domowej dzieciom w środowisku zamieszkania, oraz w środowisku nauki i wychowania (przedszkole, szkoła podstawowa, dom dziecka, internat). Teren działania poradni dziecięcej obejmuje obszar zwany rejonem zapobiegawczo leczniczym. Przepisy przewidują dwa zasadnicze warianty rozwiązań organizacyjnych opieki zdrowotnej przez poradnię dla dzieci. Pierwszy wariant zakłada tworzenie rejonu zapobiegawczo-leczniczego (ten sam lekarz opiekuje się dziećmi w wieku od 0 do 15 lat w miejscu zamieszkania i miejscu nauczania), drugi .zaś wariant wprowadza podział: jeden lekarz zajmuje się dzieckiem w wieku od 0 do 6 łat, inny dzieckiem w wieku od 7 do 15 lat, z zapewnieniem jednoczesnej opieki w szkole podstawowej. Decyzje wyboru ‘ wariantu pozostawia się dyrektorowi zespołu opieki zdrowotnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *