Małgorzata terlikowska wikipedia

Niezależnie Od wariantu każdy model organizacyjny przewiduje zatrudnienie w szkole czy w placówce oświatowo-wychowawczej higienistki szkolnej, wchodzącej w skład zespołu pracowników poradni dla dzieci. Poradnia dla dzieci może się znajdować w budynku przychodni rejonowej lub budynku szkolnym. W tym ostatnim przypadku dyrekcja szkoły jest zobowiązana do zapewnienia warunków funkcjonowania w ciągu całego roku (łącznie z okresami wakacji i ferii szkolnych), poradnia szkolna organizowana jest w szkołach stopnia ponadpodstawowego. Jest terenową komórką organizacyjną przychodni rejonowej bądź przemysłowej przychodni międzyzakładowej. Te ostatnie przychodnie zapewniają opiekę niektórym typom szkół zawodowych, poradnia stomatologiczna szkolna lub międzyszkolna zapewnia opiekę stomatologiczną jednej lub wielu szkołom położonym w pobliżu siebie. Poradnie te z reguły znajdują się na terenie szkoły. Oprócz lekarzy stomatologów pracują w nich higienistki stomatologiczne i pomoce dentystyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *