WYBÓR REAKCJI

Wybór reakcji na obciążenia psychiczne, mimo że jest w dużej mierze uwarunkowany sytuacją, musi być rozpatrywany z punktu widzenia wyniku, jaki może­my osiągnąć i konsekwencji, jakie grożą nam przy wyborze takiej lub innej formy reakcji. Wybór ten za­leży też w dużej mierze od właściwości osobniczych człowieka. Obok ludzi, którzy uciekają przed obcią­żeniem fizycznym i psychicznym, spotykamy takich, którzy nie tylko uporczywie walczą z obciążeniem po­konując najróżniejsze trudności, ale również sami ak­tywnie poszukują tych obciążeń, między innymi dla sprawdzenia siebie. Należą do nich nie tylko spor­towcy czy żeglarze, ale również społecznicy, badacze i różnego rodzaju twórcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *