WŁASNA SŁABOŚĆ

Ludzie, którzy raczej unikają spokoju, komfortu cywilizacji, życia pod kloszem, wykazują, że człowiek może znosić olbrzymie obciążenie, że potrafi przezwy­ciężać ogromne trudności, a także własną słabość, że hart, męstwo, odwaga, zdecydowanie i wytrwałość — to cechy prawdziwego człowieka. Ich pasja aktywno­ści pozwala im żyć pełniej niż tym, którzy unikają obciążeń, którzy są bierni, leniwi czy ospali. Często jednak, wy chodząc, z praktycznej oceny działania czło­wieka, uważamy ich za dziwaków, dlatego że dobro­wolnie stawiają sobie trudne zadania i świadomie pod­dają się obciążeniom. Ale to właśnie oni dodają życia do swych lat, a nie lat —f do życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *