Wcześniejsze osiąganie dojrzałości biologicznej

W wyniku procesu akceleracji jest przyczyną zjawiska precesji to jest wcześniejszego występowania pewnych określonych chorób. Do nich zaliczą się przesunięcie na lata wcześniejsze występowania krótkowzroczności, notuje się też przesunięcie wieku zapadalności na gorączkę reumatyczną, cukrzycę, choroby alergiczne oraz chorobą wrzodową żołądka. Wcześniej też występują choroby związane z zachwianiem równowagi układu neurowegetatywnego (nerwice). Proces akceleracji nie zaburza proporcji ciała. Skrócenie dzieciństwa nie przyspieszyło starości, a wręcz przeciwnie liczba lat życia człowieka ostatnio zwiększyła się. Interesujące jest również, że w tym samym czasie, kiedy miesiączka występuje wcześniej, okres przekwitania pojawia się później, co sugeruje, że w genezie obu trendów odgrywa rolę przysadka. Zachodzi pytanie, czy przyspieszenie rozwoju fizycznego idzie w parze z rozwojem psychicznym? Pewne dane niektórych autorów wskazują, że w związku z akceleracją występuje wzrost poziomu inteligencji, który ujawnia się wcześniej u dziewcząt. Spostrzeżenia te znajdują w pewnym stopniu potwierdzenie w wynikach badań, dotyczących wpływu stanu odżywienia na zróżnicowanie poszczególnych funkcji psychicznych. Na podstawie badań fizycznych i testów psychologicznych u dzieci w wieku przedszkolnym stwierdzono, że wysokość ciała poniżej wartości przeciętnych wykazuje korelację z poziomeln rozwoju umysłowego. Można więc na tej podstawie sądzić, że jeżeli opóźnienie rozwoju umysłowego idzie w parze z opóźnionym rozrostem przyspieszenie rozwoju powinno podwyższać iloraz inteligencji i poziomu rozwoju umysłowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *