Wzrost poziomu inteligencji nie towarzyszy jednak rozwojowi charakteru i osobowości

Wydaje się, że rozwój psychiczny dziecka nie nadąża za rozwojem fizycznym, co pociąga za sobą psychiczny infantylizm i prowadzi do zaburzeń współżycia z otoczeniem oraz występowania różnego typu ekscesów zwanych chuligaństwem. Do chwili obecnej nie wiadomo z całą pewnością, dlaczego występuje akceleracja, chociaż przyczyn powodujących ją dopatrywano się w różnych czynnikach. Wśród nich brano pod uwagę możliwość wpływu lepszego odżywiania, spożywania większej ilości cukru, białka i witamin oraz korzystniejszych warunków środowiska. Analizowano wpływ urbanizacji, cywilizacji oraz czynniki związane z określonym klimatem i promieniowaniem ziemi. Wreszcie zastanawiano się nad rolą czynników genetycznych i endokrynnych. Z wymienionych czynników niektóre można jednak, odrzucić z większym prawdopodobieństwem. Urbanizacja, industrializacja (większe uprzemysłowienie) wywołują więcej podniet psychicznych i fizycznych poprzez możliwość korzystania w większym zakresie z telewizji, filmu i lektury, co wpływa stymulujące na centralny układ nerwowy i może mieć wpływ na trend sekularny rozwoju. Jednakże przeczyłby temu fakt, że akceleracji ostatnio podlega ludność uboższa, z niższych warstw społecznych i ze środowisk wiejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *